Ukončení činnosti veřejných dražeb

Společnost DRAŽBY CZ s.r.o. oznamuje, že ukončila svoji činnost v provádění veřejných dražeb. Děkujeme našim obchodním partnerům-navrhovatelům dražeb za důvěru a více než 20 let spolupráce. Účastníkům dražeb pak děkujeme za aktivní účast na pořádaných dražbách.

Zrealizovali jsme přes 2 500 dražeb pozemků, průmyslových areálů, obytných a rodinných domů, bytů a dalších nemovitostí. Dražili jsme osobní a nákladní automobily, technologie, výpočetní techniku i zbraně.
Společnost vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti. Společnost DRAŽBY CZ s.r.o. se zrušuje se vstupem do likvidace dnem 1.6.2023. Likvidátor společnosti vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, které mají za společností, a to písemně na adrese sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ID: zkdzsze nejpozději do 30.9.2023.

DRAŽBY CZ s.r.o.

Povinný údaj o společnosti

Společnost DRAŽBY CZ s.r.o. v likvidaci, IČ: 254 14 801, se sídlem U Nisy 661/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 16597

Kontakty

Tel: 602 505 837

e-mail: drazby@drazbycz.cz

Odkazy